Heading met logo van Anna Timmerman VZW

Home Wat is AT? Wat is doofblindheid? Communicatie met doofblinden Lorm T-shirt Download folder NieuwsContact Documenten Vrijwilligers Internationaal Links  

Hieronder vind je enkele documenten met betrekking totAnna Timmerman VZW of doofblindheid:

Rechten van de doofblinde

Europese Verklaring van de rechten van de doofblinde : een document dat beschrijft welke rechten doofblinde personen hebben in de Europese Unie.

Onderzoeken naar doofblindheid

Hieronder kan je scripties en studies bekijken over doofblinden of doofblindheid.

Kwaliteit van leven van volwassenen met verworven doofblindheid in Vlaanderen - Eline Van De Voorde
Masterproef pedagogische wetenschappen - KU Leuven

Checklist tolken voor doofblinden - Leen Wellekens
In 2017 studeerrde Leen Wellkenes af als tolk VGT. Ze maakte haar eindwerk over tolken voor doofblinde mensen. Voor dit eindwerk deed ze eerst een literatuurstudie over het tolken voor doofblinde mensen. Daarnaast toetste ze de theorieŽn aan de praktijk door het afnemen van interviews bij gebarentalige Vlaamse doofblinde mensen. Aan de hand van haar bevindingen stelde ze een richtlijn op voor tolken VGT die gaan werken voor doofblinde klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007-2015 Anna Timmerman VZW. Alle rechten voorbehouden